Advocatenkantoor Paul Vervaet
in Melle (Oost-Vlaanderen),
juridische expertise met
persoonlijke opvolging

1. Gespecialiseerd juridisch advies

Wanneer u in contact komt met gerechtelijke instellingen of te maken krijgt met een geschil dat niet onderling kan worden opgelost, hebt u nood aan helder en correct juridisch advies. Advocatenkantoor Paul Vervaet in Melle levert juridische bijstand in diverse domeinen van het recht.

Wettelijke vermeldingen Tarieven & kosten Contact

2. Persoonlijke benadering met oog voor uw belangen

Als ervaren advocaten zullen wij steeds trachten de beste strategie te ontwikkelen voor uw situatie. Een overleg met de tegenpartij is hierbij onontbeerlijk. Als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, zullen we uw dossier met verve verdedigen tijdens een gerechtelijke procedure. Ons advocatenkantoor staat erom bekend elk dossier tot in detail te beheersen. Wij zorgen voor een persoonlijke opvolging van elke zaak.

Bouwrecht

Aannemingsrecht

Appartementsrecht

Huurgeschillen

Huurrecht

Verzekeringsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Verkeersrecht

3. Wie kan zich wenden tot het kantoor?

Advocatenkantoor Paul Vervaet in Melle beschikt over een ruime expertise binnen verschillende gerechtelijke domeinen. Onze cliënten zijn voornamelijk: particulieren, syndici, verenigingen van mede-eigenaars, aannemers (en andere ondernemingen), huurders en verhuurders.

4. Bent u op zoek naar betrouwbaar juridisch advies en gespecialiseerde rechtsbijstand?

Maak dan meteen uw afspraak bij ons kantoor. We zijn vlot bereikbaar en beschikken over een ruime parking voor onze cliënten.

Maak nu een afspraak

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen (Dienstenwet van 26 maart 2010)

Mr. Paul Vervaet is lid van de orde van Advocaten bij de balie te Gent.

Zijn beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij NVAmlin Corporate Insurance (makelaar J. Van Breda Risk & Benefits, Moretuslei 297, 2140 Antwerpen) met polisnummer LXX034899, aangegaan door de Orde van Vlaamse Balies, Koningsstraat 148 te 1000 Brussel. De aansprakelijkheid is gedekt tot een bedrag van 1.250.000€. Hij oefent het beroep uit in persoonlijke naam.

De zetel van het kantoor is gevestigd te
9090 Melle, Wezenstraat 12.
Ondernemingsnummer 0812.582.361

Voor de beroepsregels en gedragscode van advocaten kan u terecht op de website van de Orde der Vlaamse Balies: www.advocaat.be

Tarieven & kosten

1. Tarieven kosten Advocatenkantoor Vervaet Paul te Melle

Kosten zijn de uitgaven die de advocaat met betrekking tot een hem toevertrouwde opdracht voor rekening van de cliënt heeft gemaakt. Deze kosten bestaan uit algemene kantoorkosten en de specifieke kantoorkosten.

2. Algemene kantoorkosten

Algemene kantoorkosten zijn kosten die geen betrekking hebben op een bepaalde zaak. Zij bevatten ondermeer de huur van de kantoren, aanschaf wetboeken, aansluiting op juridische databanken, studiedagen, informatica-infrastructuur en dergelijke meer. Deze algemene kosten zijn verrekend in het toepasselijk uurloontarief.

3. Specifieke kantoorkosten

De specifieke kantoorkosten hebben betrekking op een bepaalde opdracht en worden als volgt berekend:

 • dossieropening

  60,00€

 • uitgaande briefwisseling (per post)

  10,00€

  (eventuele te vermeerderen met kosten aangetekende zending)

 • e-mail

  6,00€

 • kopies (zwart-wit) per stuk

  0,25€

 • kopies (kleur)

  1,00€

 • dactylografie per bladzijde

  9,00€

 • verplaatsingskosten per km

  0,50€

4. Gerechtskosten

De gerechtskosten worden afzonderlijk, aan kostprijs, in de staat opgenomen.

 • Tarief ereloon: 110,00€ per uur
 • Dit uurtarief kan mits voorafgaande afspraak worden verhoogd naargelang de waarde van het geschil, het dringend karakter van de tussenkomst, de graad van specialisatie en het resultaat.
 • Alle gemelde bedragen dienen vermeerderd met 21% BTW.
Maak nu een afspraak

Contact

Zoekt u een advocaat?

Neem dan snel contact op met Paul Vervaet in Melle.

Vervaet Paul

 Wezenstraat 12

   9090 Melle

09 252 13 35

09 252 26 62

paul.vervaet@skynet.be

 http://www.advocaatgentmelle-vervaet.be

BE0812582361

 Openingsuren

Maandag: op afspraak
Dinsdag: op afspraak
Woensdag: op afspraak
Donderdag: op afspraak
Vrijdag: op afspraak

Contacteer ons

Gratis parkeermogelijkheid te Wezenstraat in Melle

Bereken route